Конференция 2016

AISTHETIKOS

Конференция по естетика в памет на проф. Исак Паси

9.30 – Откриване

9.35-11.00 – Естетика

 • доц. д-р Христо Стоев (МГУ) – Към разликата между приятно и красиво у Кант
 • проф. дфн Красимир Делчев (СУ) – Хайдегер за преодоляването на естетиката
 • д-р Силвия Борисова (СУ) – Митология на загубата на красивото

11.15-12.45 – Естетика и модернизъм

 • проф. Петер Цанев (НХА) – Възможности за естетика на третата модерност
 • доц. д-р Цветослав Христов (НХА) – Откровения за формата, откровено за формата
 • доц. д-р Иван Колев (СУ) –Радикализации на модернизма в италианския футуризъм

13.00-13.30 – откриване на изложбата с книгите на Исак Паси

13.30-14.15 – обяд в р-т Алма Матер

14.15-15.45 – Естетика и литература

 • проф. дфн Иванка Стъпова (ИИОЗ, БАН) – Мотиви от трансформациите на двойника
 • доц. д-р Емил Димитров (ИЛ, БАН) – Името на героя: случаят Инсаров
 • Стефан Иванов (докторант по Естетика, СУ) – Какво е персифедрон?

16.00-17.30 – Естетика, изкуства, антропология

 •  д-р Андрей Лешков (ИИОЗ, БАН) – Звукът като смисъл
 • д-р Петър Пламенов (СУ) – Selfie и изкуството на автопортрета
 • Вихрен Митев (докторант по Философска антропология, СУ) – Исак Паси като антрополог