Конференция 2016

AISTHETIKOS

Конференция по естетика в памет на проф. Исак Паси

ТЕМА: ЕСТЕТИКА НА РОМАНТИЗМА

Дата: 18 март 2016 г.

Място: зала 1 в Ректората на СУ “Св. Климент Охридски”

Час: 9.30 ч.

Участници:

  • д-р Андрей Лешков, ИИОЗ, БАН – Романтизмът като йероглифика(Бележки по повод на Новалис)
  • докторант Вихрен Митев, (СУ) – Романтизма на юношеството и самосъздаването на личността
  • доц. Владимир Теохаров, СУ –  Киркегор и стадиите на метафизиката
  • доц. Иван Колев, СУ – Естетика на руините
  • проф. Иванка Стъпова, ИИОЗ, БАН – Двойствения свят на романтизма
  • проф. Петер Цанев, НХА  – Романтизмът, концептуалното изкуство и философската сакрализация на естетическото
  • д-р Петър Пламенов, СУ – Обещанията на интересното. Естетически модификации на романтическата категория “интересно”
  • проф. Правда Спасова, НХА – Романтизмът и идеята за изкуството като игра
  • д-р Силвия Борисова, ИИОЗ, БАН – Естетически бележки по края на романтизма 
  • докторант Срацимир Баряков, СУ – Идеята “Природа” в Немския романтизъм (Новалис, Шелинг)