На 30 март 2017 г. от 9 до 16 ч. в зала 1 на СУ “Свети Климент охридски” ще се проведе Третата годишна конференция в памет на проф. Исак Паси.

Участници:

  • д-р Андрей Лешков (ИИОЗ,БАН) – Генеалогично за перспективата
  • докторант Вихрен Митев (СУ) – Моралното поведение като стил
  • доц. Иван Колев (СУ) – Вътрешният рисунък и дистанцирането от мимезиса
  • проф. Иван Стефанов (СУ) – Проблемът за “овехтялата” естетика
  • проф. Иванка Райнова (ИИОЗ, БАН) – Значението на философската естетика и философията на изкуството: назад към Исак Паси през Хайдегер
  • проф. Иванка Стъпова (ИИОЗ, БАН) – В търсене на знаците на красотата (Оскар Уайлд)
  • проф. Правда Спасова (ИИОЗ, БАН) – Красивото бъдеще и бъдещето на красивото
  • д-р Силвия Борисова (ИИОЗ, БАН) – Фигурата на гения: варианти на граничност
  • докторант Срацимир Баряков (СУ) – Размишления върху алегория от Новалис
  • докторант Юлиян Георгиев (СУ) – Греъм Харман – обектът  в  “Обектно ориентираната” Архитектура
Advertisements