КОНФЕРЕНЦИЯ 2023

13 март 2023

10.00-16.30 ч.

Зала 1, Ректорат на СУ “Св. Климент Охридски”

Конференция по ЕСТЕТИКА в памет на проф. Исак Паси

13 март 2023 г., зала 1, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

10.00 – доц. Силвия Борисова – Имплозия на естетическото (Рефлексии върху неестетиката на Ален Бадиу)

10.30 – гл.ас. д-р Борис Пантев –  „Гледане-в“ другия: Инстинкт и комуникация в Хусерловата теория за образ-съзнанието

11.00 – проф. Иван Стефанов – За Исак Паси и неговите недоброжелатели

11.30 – доц. Иван Колев – Дедукция на категориите в една дефиниция за изкуство

12.00 – ас. д-р Боряна Узунова – Изкуствен по природа, природен чрез изкуствоТворчеството като онтологическа необходимост при Хелмут Плеснер

ПОЧИВКА – 12.30-14.00

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ

14.00 – ас. д-р Никифор Аврамов – Дълбинно определение за изкуство (начало на опита чрез метафизическо поставяне на понятие за творческо изкуство)

14.30 – гл. ас. д-р Васил Марков – Граници на изкуствата и медийна специфичност – върху актуалността на “Лаокоон

15.00 – гл. ас. д-р Ива Куюмджиева – „Произведението на изкуството в епохата на неговата техническа възпроизводимост“ и дигитализацията на културата

15.30 – докторант Вероника Вълкова – Фикционалното – метафизични аспекти

ЗАВЪРШВАЩА ДИСКУСИЯ

16.00-16.30

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

14 март 2022 г. , ZOOM

9.00-9.30 – докторант Татяна Данева (СУ “Св. Климент Охридски”) – Естетика на светлината при Марсилио Фичино

9.30-10.00 – гл.ас. д-р Вяра Попова (ИФС, БАН) – Преследването и изгонването на цвета: черно-бялата култура на Реформацията

10.00-10.30 – доц. дфн Владимир Теохаров (СУ “Св. Климент Охридски”) – Естетическият иронизъм на Сьорен Киркегор

10.30-11.00 – гл.ас. д-р Галин Пенев (ИФС, БАН) – За възможността на репрезентацията у Карл Барт

11.00-11.30 – доц. д-р Силвия Борисова (ИФС, БАН) – Движение и сетивност в проекта на Мишел Анри за „феноменология на първичната естетика“

11.30-12.00 – доц. д-р Кристиян Енчев (ИФС, БАН) – Фантазия, въображение и образ на образа

12.00-12.30 – доц. д-р Иван Колев (СУ “Св. Климент Охридски”) – Експанзиите в естетиката на италианския футуризъм

12.30-13.00 – Д-р Ива Куюмджиева (ИФС, БАН) – Авангардите в СССР и системата на социалистическия реализъм: политизиране на естетическото и естетизиране на политическото

13.00-13.30 – доц. д-р Петър Пламенов (СУ “Св. Климент Охридски”) – Невъзможният нов Адам или за отсъстващото ребро. Поява на явлението „пост-публика” в отношението творец-творба-публика и какво значи то за изкуството.

Конференция 2022

Поредната конференция по естетика в памет на проф. Исак Паси ще се проведе по ZOOM на 14 март 2022 г., понеделник, от 10.00 до 18.00 ч.

Заявено участие от:

 • доц. дфн Владимир Теохаров (СУ “Св. Климент Охридски”) – Естетическият иронизъм на Сьорен Киркегор
 • д-р Вяра Попова (ИФС, БАН) – Преследването и изгонването на цвета: черно-бялата култура на Реформацията
 • гл.ас. д-р Галин Пенев (ИФС, БАН) – За възможността на репрезентацията у Карл Барт
 • Д-р Ива Куюмджиева (ИФС, БАН) – Авангардите в СССР и системата на социалистическия реализъм: политизиране на естетическото и естетизиране на политическото
 • доц. д-р Иван Колев (СУ “Св. Климент Охридски”) – Експанзиите в естетиката на италианския футуризъм
 • проф. Красимир Делчев (СУ “Св. Климент Охридски”) – Естетикологиката на Баумгартен
 • доц. д-р Петър Пламенов (СУ “Св. Климент Охридски”) – Невъзможният нов Адам или за отсъстващото ребро. Поява на явлението „пост-публика” в отношението творец-творба-публика и какво значи то за изкуството.
 • доц. д-р Силвия Борисова (ИФС, БАН) – Движение и сетивност в проекта на Мишел Анри за „феноменология на първичната естетика“
 • доц. д-р Християн Енчев (ИФС, БАН) – Фантазия, въображение и образ на образа
 • докторант Татяна Дончева (СУ “Св. Климент Охридски”) – Естетика на светлината при Марсилио Фичино

Конференция 2021

Поредната конференция ще се проведе на 13 март 2021, събота, от 10.30 ч., ZOOM

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81444812075?pwd=a2M1ZUxLZzdIUWdUdmt6NkQ0RHVUZz09

Времетраене на докладите – 30 минути

Участници:

10.30-13.00

 • д-р Вяра Попова – Цветът като система
 • доц. д-р Иван Колев – Футуризмът и границите на класическото
 • доц. д-р Кристиян Енчев – Тезиси към поетиката на разколебания образ 
 • доц. д-р Силвия Борисова – Розата и вечният Бог. Естетика и аксиология в хуманитарните изследвания на Петър Константинов

14.00-16.00

 • докторант Валя Касчиева – Touch in the context of anthropology of art
 • докторант Срацимир Баряков – Mundus imaginalis
 • докторант Татяна Донева – Естетическото възприятие
 • докторант Чедомир Мургоски – Женственост и феминизъм през двадесети век

 

 

 

 

 

Конференция 2020

Поради неблагоприятните с оглед на общественото здраве обстоятелства и съобразно препоръката на Ректора конференцията Aisthetikos ще се проведе в началото на м. май.

Датата ще бъде съобщена допълнително.

От организаторите

 

 

Конференция 2020

VI-та конференция AISTHETIKOS в памет на проф. Исак Паси ще се проведе на 16 март 2020 г.

9:00-17:00

Конферентна зала, Ректорат, СУ “Свети Климент Охридски”.

ПОЛУЧЕНИ ЗАЯВКИ:

 • доц. Андрей Лешков –
 • доц. Владимир Теохаров – За Поетическата Теология
 • д-р Вяра Попова – Марк Шагал[1] по небето[2]./Библейска археология на небето по Марк Шагал/;
 • доц. Димитри Варзоновцев –
 • доц. Иван Колев – “Maniera moderna” на Джорджо Вазари;
 • проф. д.ф.н. Красимир Делчев – Анакреонт и музикално святото
 • Докторант Отец Мелетий – Гений и Апостол. Към два малки трактата на Киркегор
 • доц. Христо Стоев – Изкуството: етимологии и концептуализации;
 • докторант Татяна Данева – Комично и трагично в нашето съвремие;

13 август

Навършиха се девет години от кончината на проф. Исак Паси.

Книгите са в библиотеките и книжарниците.

Колосален труд в условията на онази България, в която границите бяха затворени и дори класическите автори бавно и трудно достигаха до читателите.

 

 

 

 

V-та конференция в памет на проф. Исак Паси

Дата: 13 март 2019

Място: зала 1, Ректорат на СУ “Св. Климент Охридски”

Време: 10-17 ч.

AISTHETIKOS

V-та конференция по естетика в памет на проф. Исак Паси

Време: 13 март 2019 г., 10.00-17.00 ч.

Място: Зала 1, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“

ПРОГРАМА

10.00-12.00 – водещ д-р Силвия Борисова

 • проф. д.ф.н. Иван Стефанов – Проблематичното самочувствие на съвременния художник
 • проф. д.ф.н. Красимир Делчев (СУ) – Хенри Мур за изкуството и живота
 • проф. Иванка Стъпова (ИИОЗ, БАН) – Франкенщайн – чудовището срещу създателя
 • доц. д-р Иван Колев (СУ) – Към генезиса на история на изкуството

12-13.00 – водещ д-р Вяра Попова

 • д-р Николай Велев (СУ) – Ворингер и Дворжак в защита на експресионизма
 • докторант Юлиян Ламбов (СУ) – „Разглеждам – Разхождам се – Размислям“ преди “Съграждам- Обитавам- Размислям“

13.00-14.00 – обедна почивка

14.00 – 17.00 – водещ д-р Андрей Лешков

 • доц. д-р Петър Пламенов (СУ) – Раждането на вътрешния човек от музиката
 • д-р Вяра Попова (ИИОЗ, БАН) – „По следите“ на едно морско чудовище в културата
 • д-р Силвия Борисова (ИИОЗ, БАН), Поло Оконе (Калоян Димитров, Лаборатории „Протекта“) – Как се създава естетическа хетеротопия? „Мета-Аз-Приказка“, хепънинг на общия език

Честване 90 г. от рождението на Исак Паси

На 13 март 2018 г. се навършват 90 г. от рождението на Исак Паси.

В тази връзка ще се проведе честване, което включва:

1. Изложба Един живот с книгите – 12-19 март 2018- Ротонда, СУ “Св. Климент Охридски”.
2. Четвърта годишна конференция Aisthetikos в памет на Исак Паси:
 • 12 март 2018 – 10-18 ч. – Конферентна зала;

3. Възпоменателна вечер Думи за Исак Паси – 12 март 2018 – 18-20 ч. Конферентна зала, СУ “Св. Климент Охридски”.

4. Медийни събития.
.
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
 • проф. д-р Александър Гънгов, ръководител на катедра Логика, Етика и Естетика, СУ “Св. Климент Охридски”;
 • проф. дфн Иванка Стъпова, ръководител на секция Култура, естетика, ценности, ИИОЗ, БАН
 • доц. д-р Здравко Попов, СУ “Св. Климент Охридски”;
 • доц. д-р Иван Колев, ръководител на катедра Философия, СУ “Св. Климент Охридски”;
 • доц. Огнян Касабов, СУ “Св. Климент Охридски”;
 • доц. д-р Мая Иванова, СУ “Св. Климент Охридски”

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

10.00-12.00         Сесия 1

 • проф. дфн Иванка Райнова, ИИОЗ, БАН – Отново за метафората: спорът между Рикьор и Дерида
 • проф. дфн Правда Спасова, Национална художествена академия – За комерсиализацията на изкуството
 • проф. дфн Красимир Делчев, СУ – Бицилли за естетиката на италианския ренесансов театър
 • проф. Петер Цанев, НХА – За автономията на съвременното разграничение между автономията на естетическото и автономията на изкуството
 • проф. дфн Иванка Стъпова, ИИОЗ, БАН – Фантастичният свят на българския диаболизъм
 • доц. д-р Иван Колев, СУ “Св. Климент Охридски” – Раждането на критиката

12.00-12.30          Дискусия

12.30-13.30         Обедна почивка

13.30-15.10         Сесия 2

 • д-р Владимир Раденков, УАСГ – Превъплъщения на естетическата идея
 • д-р Вяра Попова, ИИОЗ, БАН – Контраверсията на визуалния шум при Богдан Александров
 • д-р Цветелин Ангелов Ангелов, ИИОЗ, БАН – Въпросът за истината в изкуството при Мартин Хайдегер
 • д-р Петър Пламенов, СУ “Св. Климент Охридски” – Романът на романтическия герой. Бележки към употребата на теорията за гения
 • докторант Юлиян Ламбов, СУ – Хайдегеровото размисляне за архитектурата

15.10-15.40          Дискусия, кафе пауза

15.40-17.20         Сесия 3

 • проф. дсн Иван Стефанов, СУ “Св. Климент Охридски” – Изкуството като преходно явление
 • доц. д-р Христо Стоев, СУ “Св. Климент Охридски” – Изкуство и феноменологическа редукция
 • докторант Емануела Янева, СУ “Св. Климент Охридски” – Исак Паси, Фридрих Шилер и социалният смисъл на естетиката
 • доц. д-р Огнян Касабов, СУ “Св. Климент Охридски” – Исак Паси и антропологическият прочит на немската метафизическа естетика
 • д-р Силвия Борисова, ИИОЗ – Възможни ли са тишината и мълчанието като естетически феномени?

Конференция 2018

Четвъртата конференция AISTHETIKOS в памет на проф. Исак Паси ще се проведе на 13 март 2018 г. от 9 до 18 ч. в АУЛАТА на СУ “Св. Климент Охридски”.