Конференция 2021

Поредната конференция ще се проведе на 13 март 2021, събота, от 10.30 ч., ZOOM

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81444812075?pwd=a2M1ZUxLZzdIUWdUdmt6NkQ0RHVUZz09

Времетраене на докладите – 30 минути

Участници:

10.30-13.00

 • д-р Вяра Попова – Цветът като система
 • доц. д-р Иван Колев – Футуризмът и границите на класическото
 • доц. д-р Кристиян Енчев – Тезиси към поетиката на разколебания образ 
 • доц. д-р Силвия Борисова – Розата и вечният Бог. Естетика и аксиология в хуманитарните изследвания на Петър Константинов

14.00-16.00

 • докторант Валя Касчиева – Touch in the context of anthropology of art
 • докторант Срацимир Баряков – Mundus imaginalis
 • докторант Татяна Донева – Естетическото възприятие
 • докторант Чедомир Мургоски – Женственост и феминизъм през двадесети век

 

 

 

 

 

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Конференция 2020

Поради неблагоприятните с оглед на общественото здраве обстоятелства и съобразно препоръката на Ректора конференцията Aisthetikos ще се проведе в началото на м. май.

Датата ще бъде съобщена допълнително.

От организаторите

 

 

Конференция 2020

VI-та конференция AISTHETIKOS в памет на проф. Исак Паси ще се проведе на 16 март 2020 г.

9:00-17:00

Конферентна зала, Ректорат, СУ “Свети Климент Охридски”.

ПОЛУЧЕНИ ЗАЯВКИ:

 • доц. Андрей Лешков –
 • доц. Владимир Теохаров – За Поетическата Теология
 • д-р Вяра Попова – Марк Шагал[1] по небето[2]./Библейска археология на небето по Марк Шагал/;
 • доц. Димитри Варзоновцев –
 • доц. Иван Колев – “Maniera moderna” на Джорджо Вазари;
 • проф. д.ф.н. Красимир Делчев – Анакреонт и музикално святото
 • Докторант Отец Мелетий – Гений и Апостол. Към два малки трактата на Киркегор
 • доц. Христо Стоев – Изкуството: етимологии и концептуализации;
 • докторант Татяна Данева – Комично и трагично в нашето съвремие;

13 август

Навършиха се девет години от кончината на проф. Исак Паси.

Книгите са в библиотеките и книжарниците.

Колосален труд в условията на онази България, в която границите бяха затворени и дори класическите автори бавно и трудно достигаха до читателите.

 

 

 

 

V-та конференция в памет на проф. Исак Паси

Дата: 13 март 2019

Място: зала 1, Ректорат на СУ “Св. Климент Охридски”

Време: 10-17 ч.

AISTHETIKOS

V-та конференция по естетика в памет на проф. Исак Паси

Време: 13 март 2019 г., 10.00-17.00 ч.

Място: Зала 1, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“

ПРОГРАМА

10.00-12.00 – водещ д-р Силвия Борисова

 • проф. д.ф.н. Иван Стефанов – Проблематичното самочувствие на съвременния художник
 • проф. д.ф.н. Красимир Делчев (СУ) – Хенри Мур за изкуството и живота
 • проф. Иванка Стъпова (ИИОЗ, БАН) – Франкенщайн – чудовището срещу създателя
 • доц. д-р Иван Колев (СУ) – Към генезиса на история на изкуството

12-13.00 – водещ д-р Вяра Попова

 • д-р Николай Велев (СУ) – Ворингер и Дворжак в защита на експресионизма
 • докторант Юлиян Ламбов (СУ) – „Разглеждам – Разхождам се – Размислям“ преди “Съграждам- Обитавам- Размислям“

13.00-14.00 – обедна почивка

14.00 – 17.00 – водещ д-р Андрей Лешков

 • доц. д-р Петър Пламенов (СУ) – Раждането на вътрешния човек от музиката
 • д-р Вяра Попова (ИИОЗ, БАН) – „По следите“ на едно морско чудовище в културата
 • д-р Силвия Борисова (ИИОЗ, БАН), Поло Оконе (Калоян Димитров, Лаборатории „Протекта“) – Как се създава естетическа хетеротопия? „Мета-Аз-Приказка“, хепънинг на общия език

Честване 90 г. от рождението на Исак Паси

На 13 март 2018 г. се навършват 90 г. от рождението на Исак Паси.

В тази връзка ще се проведе честване, което включва:

1. Изложба Един живот с книгите – 12-19 март 2018- Ротонда, СУ “Св. Климент Охридски”.
2. Четвърта годишна конференция Aisthetikos в памет на Исак Паси:
 • 12 март 2018 – 10-18 ч. – Конферентна зала;

3. Възпоменателна вечер Думи за Исак Паси – 12 март 2018 – 18-20 ч. Конферентна зала, СУ “Св. Климент Охридски”.

4. Медийни събития.
.
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
 • проф. д-р Александър Гънгов, ръководител на катедра Логика, Етика и Естетика, СУ “Св. Климент Охридски”;
 • проф. дфн Иванка Стъпова, ръководител на секция Култура, естетика, ценности, ИИОЗ, БАН
 • доц. д-р Здравко Попов, СУ “Св. Климент Охридски”;
 • доц. д-р Иван Колев, ръководител на катедра Философия, СУ “Св. Климент Охридски”;
 • доц. Огнян Касабов, СУ “Св. Климент Охридски”;
 • доц. д-р Мая Иванова, СУ “Св. Климент Охридски”

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

10.00-12.00         Сесия 1

 • проф. дфн Иванка Райнова, ИИОЗ, БАН – Отново за метафората: спорът между Рикьор и Дерида
 • проф. дфн Правда Спасова, Национална художествена академия – За комерсиализацията на изкуството
 • проф. дфн Красимир Делчев, СУ – Бицилли за естетиката на италианския ренесансов театър
 • проф. Петер Цанев, НХА – За автономията на съвременното разграничение между автономията на естетическото и автономията на изкуството
 • проф. дфн Иванка Стъпова, ИИОЗ, БАН – Фантастичният свят на българския диаболизъм
 • доц. д-р Иван Колев, СУ “Св. Климент Охридски” – Раждането на критиката

12.00-12.30          Дискусия

12.30-13.30         Обедна почивка

13.30-15.10         Сесия 2

 • д-р Владимир Раденков, УАСГ – Превъплъщения на естетическата идея
 • д-р Вяра Попова, ИИОЗ, БАН – Контраверсията на визуалния шум при Богдан Александров
 • д-р Цветелин Ангелов Ангелов, ИИОЗ, БАН – Въпросът за истината в изкуството при Мартин Хайдегер
 • д-р Петър Пламенов, СУ “Св. Климент Охридски” – Романът на романтическия герой. Бележки към употребата на теорията за гения
 • докторант Юлиян Ламбов, СУ – Хайдегеровото размисляне за архитектурата

15.10-15.40          Дискусия, кафе пауза

15.40-17.20         Сесия 3

 • проф. дсн Иван Стефанов, СУ “Св. Климент Охридски” – Изкуството като преходно явление
 • доц. д-р Христо Стоев, СУ “Св. Климент Охридски” – Изкуство и феноменологическа редукция
 • докторант Емануела Янева, СУ “Св. Климент Охридски” – Исак Паси, Фридрих Шилер и социалният смисъл на естетиката
 • доц. д-р Огнян Касабов, СУ “Св. Климент Охридски” – Исак Паси и антропологическият прочит на немската метафизическа естетика
 • д-р Силвия Борисова, ИИОЗ – Възможни ли са тишината и мълчанието като естетически феномени?

Конференция 2018

Четвъртата конференция AISTHETIKOS в памет на проф. Исак Паси ще се проведе на 13 март 2018 г. от 9 до 18 ч. в АУЛАТА на СУ “Св. Климент Охридски”.

 

7 години

Днес се навършиха 7 години от кончината на проф. Исак Паси.

Започва подготовката за четвъртата конференция в памет на Професора.

 

 

Конференция 2017 – програма

Дата: 30 март 2017

Час: 9.15-16.00

Място: Зала 1, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“

ПРОГРАМА

9.15 – 11.00

 • проф. Правда Спасова (ИИОЗ, БАН) – Красивото бъдеще и бъдещето на красивото
 • проф. Иванка Стъпова (ИИОЗ, БАН) – В търсене на знаците на красотата (Оскар Уайлд)
 • д-р Силвия Борисова (ИИОЗ, БАН) – Фигурата на гения: варианти на граничност

11.15-13.00

 • проф. Иванка Райнова (ИИОЗ, БАН) – Значението на философската естетика и философията на изкуството: назад към Исак Паси през Хайдегер
 • проф. Иван Стефанов (СУ) – Проблемът за “овехтялата” естетика
 • проф. Красимир Делчев (СУ) – Бележки върху опозиционната естетика на младия Сартр

14.00-16.00

 • доц. Иван Колев (СУ) – Вътрешният рисунък и дистанцирането от мимезиса
 • д-р Андрей Лешков (ИИОЗ,БАН) – Генеалогично за перспективата
 • докторант Юлиян Георгиев (СУ) – Греъм Харман обектът  в  “обектно ориентираната” архитектура
 • докторант Срацимир Баряков (СУ) – Размишления върху алегория от Новалис

Трета конференция в памет на проф. Исак Паси

На 30 март 2017 г. от 9 до 16 ч. в зала 1 на СУ “Свети Климент охридски” ще се проведе Третата годишна конференция в памет на проф. Исак Паси.

Участници:

 • д-р Андрей Лешков (ИИОЗ,БАН) – Генеалогично за перспективата
 • докторант Вихрен Митев (СУ) – Моралното поведение като стил
 • доц. Иван Колев (СУ) – Вътрешният рисунък и дистанцирането от мимезиса
 • проф. Иван Стефанов (СУ) – Проблемът за “овехтялата” естетика
 • проф. Иванка Райнова (ИИОЗ, БАН) – Значението на философската естетика и философията на изкуството: назад към Исак Паси през Хайдегер
 • проф. Иванка Стъпова (ИИОЗ, БАН) – В търсене на знаците на красотата (Оскар Уайлд)
 • проф. Правда Спасова (ИИОЗ, БАН) – Красивото бъдеще и бъдещето на красивото
 • д-р Силвия Борисова (ИИОЗ, БАН) – Фигурата на гения: варианти на граничност
 • докторант Срацимир Баряков (СУ) – Размишления върху алегория от Новалис
 • докторант Юлиян Георгиев (СУ) – Греъм Харман – обектът  в  “Обектно ориентираната” Архитектура