Честване 90 г. от рождението на Исак Паси

На 13 март 2018 г. се навършват 90 г. от рождението на Исак Паси.

В тази връзка ще се проведе честване, което включва:

1. Изложба Един живот с книгите – 12-19 март 2018- Ротонда, СУ “Св. Климент Охридски”.
2. Четвърта годишна конференция Aisthetikos в памет на Исак Паси:
 • 12 март 2018 – 10-18 ч. – Конферентна зала;

3. Възпоменателна вечер Думи за Исак Паси – 12 март 2018 – 18-20 ч. Конферентна зала, СУ “Св. Климент Охридски”.

4. Медийни събития.
.
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
 • проф. д-р Александър Гънгов, ръководител на катедра Логика, Етика и Естетика, СУ “Св. Климент Охридски”;
 • проф. дфн Иванка Стъпова, ръководител на секция Култура, естетика, ценности, ИИОЗ, БАН
 • доц. д-р Здравко Попов, СУ “Св. Климент Охридски”;
 • доц. д-р Иван Колев, ръководител на катедра Философия, СУ “Св. Климент Охридски”;
 • доц. Огнян Касабов, СУ “Св. Климент Охридски”;
 • доц. д-р Мая Иванова, СУ “Св. Климент Охридски”

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

10.00-12.00         Сесия 1

 • проф. дфн Иванка Райнова, ИИОЗ, БАН – Отново за метафората: спорът между Рикьор и Дерида
 • проф. дфн Правда Спасова, Национална художествена академия – За комерсиализацията на изкуството
 • проф. дфн Красимир Делчев, СУ – Бицилли за естетиката на италианския ренесансов театър
 • проф. Петер Цанев, НХА – За автономията на съвременното разграничение между автономията на естетическото и автономията на изкуството
 • проф. дфн Иванка Стъпова, ИИОЗ, БАН – Фантастичният свят на българския диаболизъм
 • доц. д-р Иван Колев, СУ “Св. Климент Охридски” – Раждането на критиката

12.00-12.30          Дискусия

12.30-13.30         Обедна почивка

13.30-15.10         Сесия 2

 • д-р Владимир Раденков, УАСГ – Превъплъщения на естетическата идея
 • д-р Вяра Попова, ИИОЗ, БАН – Контраверсията на визуалния шум при Богдан Александров
 • д-р Цветелин Ангелов Ангелов, ИИОЗ, БАН – Въпросът за истината в изкуството при Мартин Хайдегер
 • д-р Петър Пламенов, СУ “Св. Климент Охридски” – Романът на романтическия герой. Бележки към употребата на теорията за гения
 • докторант Юлиян Ламбов, СУ – Хайдегеровото размисляне за архитектурата

15.10-15.40          Дискусия, кафе пауза

15.40-17.20         Сесия 3

 • проф. дсн Иван Стефанов, СУ “Св. Климент Охридски” – Изкуството като преходно явление
 • доц. д-р Христо Стоев, СУ “Св. Климент Охридски” – Изкуство и феноменологическа редукция
 • докторант Емануела Янева, СУ “Св. Климент Охридски” – Исак Паси, Фридрих Шилер и социалният смисъл на естетиката
 • доц. д-р Огнян Касабов, СУ “Св. Климент Охридски” – Исак Паси и антропологическият прочит на немската метафизическа естетика
 • д-р Силвия Борисова, ИИОЗ – Възможни ли са тишината и мълчанието като естетически феномени?
Advertisements

Конференция 2018

Четвъртата конференция AISTHETIKOS в памет на проф. Исак Паси ще се проведе на 13 март 2018 г. от 9 до 18 ч. в АУЛАТА на СУ “Св. Климент Охридски”.

 

7 години

Днес се навършиха 7 години от кончината на проф. Исак Паси.

Започва подготовката за четвъртата конференция в памет на Професора.

 

 

Конференция 2017 – програма

Дата: 30 март 2017

Час: 9.15-16.00

Място: Зала 1, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“

ПРОГРАМА

9.15 – 11.00

 • проф. Правда Спасова (ИИОЗ, БАН) – Красивото бъдеще и бъдещето на красивото
 • проф. Иванка Стъпова (ИИОЗ, БАН) – В търсене на знаците на красотата (Оскар Уайлд)
 • д-р Силвия Борисова (ИИОЗ, БАН) – Фигурата на гения: варианти на граничност

11.15-13.00

 • проф. Иванка Райнова (ИИОЗ, БАН) – Значението на философската естетика и философията на изкуството: назад към Исак Паси през Хайдегер
 • проф. Иван Стефанов (СУ) – Проблемът за “овехтялата” естетика
 • проф. Красимир Делчев (СУ) – Бележки върху опозиционната естетика на младия Сартр

14.00-16.00

 • доц. Иван Колев (СУ) – Вътрешният рисунък и дистанцирането от мимезиса
 • д-р Андрей Лешков (ИИОЗ,БАН) – Генеалогично за перспективата
 • докторант Юлиян Георгиев (СУ) – Греъм Харман обектът  в  “обектно ориентираната” архитектура
 • докторант Срацимир Баряков (СУ) – Размишления върху алегория от Новалис

Трета конференция в памет на проф. Исак Паси

На 30 март 2017 г. от 9 до 16 ч. в зала 1 на СУ “Свети Климент охридски” ще се проведе Третата годишна конференция в памет на проф. Исак Паси.

Участници:

 • д-р Андрей Лешков (ИИОЗ,БАН) – Генеалогично за перспективата
 • докторант Вихрен Митев (СУ) – Моралното поведение като стил
 • доц. Иван Колев (СУ) – Вътрешният рисунък и дистанцирането от мимезиса
 • проф. Иван Стефанов (СУ) – Проблемът за “овехтялата” естетика
 • проф. Иванка Райнова (ИИОЗ, БАН) – Значението на философската естетика и философията на изкуството: назад към Исак Паси през Хайдегер
 • проф. Иванка Стъпова (ИИОЗ, БАН) – В търсене на знаците на красотата (Оскар Уайлд)
 • проф. Правда Спасова (ИИОЗ, БАН) – Красивото бъдеще и бъдещето на красивото
 • д-р Силвия Борисова (ИИОЗ, БАН) – Фигурата на гения: варианти на граничност
 • докторант Срацимир Баряков (СУ) – Размишления върху алегория от Новалис
 • докторант Юлиян Георгиев (СУ) – Греъм Харман – обектът  в  “Обектно ориентираната” Архитектура

6 години

На днешния ден се навършват 6 години от кончината на проф. Исак Паси.

Аудитория 41, наречена на негово име, е съсредоточие на философията в СУ.

Десетките книги на Исак Паси си остават еталон за култивиране на вкус и академична сериозност не само за СУ, но и за съвременната българска култура.

Спомняме си за големия естет с признателност.

Програма на конференцията

ПРОГРАМА

Зала 1, Ректорат на СУ “Св. Климент Охридски”

9.30 ч. – откриване – проф. Александър Гънгов, ръководител на катедра Етика, Логика, Естетика

9.35-11.00 ч. – водещ проф. Правда Спасова

 • проф. Иванка Стъпова, ИИОЗ, БАН – Двойствения свят на романтизма
 • проф. Петер Цанев, НХА  – Романтизмът, концептуалното изкуство и философската сакрализация на естетическото
 • доц. Иван Колев, СУ – Естетика на руините

11.30-13.30 ч. – водещ проф. Петер Цанев

 • проф. Правда Спасова, НХА – Романтизмът и идеята за изкуството като игра
 • д-р Андрей Лешков, ИИОЗ, БАН – Романтизмът като йероглифика (Бележки по повод на Новалис)
 • д-р Петър Пламенов, СУ – Обещанията на интересното. Естетически модификации на романтическата категория “интересно”

13.30-15.00 – обяд

15.00-17.30 ч. – водещ проф. Иванка Стъпова

 • доц. Владимир Теохаров, СУ –  Киркегор и стадиите на метафизиката
 • д-р Силвия Борисов, ИИОЗ, БАН – Естетически бележки по края на романтизма 
 • докторант Срацимир Баряков, СУ – Идеята “Природа” в Немския романтизъм (Новалис, Шелинг)
 • докторант Вяра Попова, ИИОЗ, БАН – Романът” Франкенщайн” – Романтизмът като допелгангер на Просвещението

Конференция 2016

Следващите конференциите по естетика в памет на проф. Исак Паси ще бъдат тематични.

Тема: ЕСТЕТИКА НА РОМАНТИЗМА.

Дата: 18 март 2016 г.

Място: зала 1 в Ректората на СУ “Св. Климент Охридски”

Час: 9.30 ч.

Участници:

 • д-р Андрей Лешков, ИИОЗ, БАН – Романтизмът като йероглифика(Бележки по повод на Новалис)
 • докторант Вихрен Митев, (СУ) – Романтизма на юношеството и самосъздаването на личността
 • доц. Владимир Теохаров, СУ –  Киркегор и стадиите на метафизиката
 • доц. Иван Колев, СУ – Естетика на руините
 • проф. Иванка Стъпова, ИИОЗ, БАН – Двойствения свят на романтизма
 • проф. Петер Цанев, НХА  – Романтизмът, концептуалното изкуство и философската сакрализация на естетическото
 • д-р Петър Пламенов, СУ – Обещанията на интересното. Естетически модификации на романтическата категория “интересно”
 • проф. Правда Спасова, НХА – Романтизмът и идеята за изкуството като игра
 • д-р Силвия Борисов, ИИОЗ, БАН – Естетически бележки по края на романтизма 
 • докторант Срацимир Баряков, СУ – Идеята “Природа” в Немския романтизъм (Новалис, Шелинг)
Friedrich Caspar David - Moonrise (Two Men on the Shore)

Friedrich Caspar David – Moonrise (Two Men on the Shore)

 

13 март 2015 г.

На рождената дата на проф. Исак Паси ще се състоят следните събития:

 • 9.30 ч. – Конференция AISTHETIKOS в зала 1 на Ректората на СУ “Свети Климент Охридски”;
 • 13.00 ч. – Откриване на изложба с книги на проф. Исак Паси в Университетска библиотека “Св. Климент Охридски”, включваща авторски книги, редактирани книги, книги с автографи и посвещения. Изложбата е подредена със съдействието на Университетското библиофилско общество. На откриването ще присъстват:
  • проф. дфн Анастас Герджиков – зам.-ректор на СУ “Свети Климент Охридски”;
  • проф. Димитър Денков – декан на Философския факултет
  • доц. Анна Ангелова – директор на Университетска библиотека СУ “Свети Климент Охридски”;
  • г-жа Лилия Паси.

AISTHETIKOS

Конференция по естетика в памет на проф. Исак Паси

9.30 – Откриване

9.35-11.00 – Естетика

 • доц. д-р Христо Стоев (МГУ) – Към разликата между приятно и красиво у Кант
 • проф. дфн Красимир Делчев (СУ) – Хайдегер за преодоляването на естетиката
 • д-р Силвия Борисова (СУ) – Митология на загубата на красивото

11.15-12.45 – Естетика и модернизъм

 • проф. Петер Цанев (НХА) – Възможности за естетика на третата модерност
 • доц. д-р Цветослав Христов (НХА) – Откровения за формата, откровено за формата
 • доц. д-р Иван Колев (СУ) –Радикализации на модернизма в италианския футуризъм

13.00-13.30 – откриване на изложбата с книгите на Исак Паси

13.30-14.15 – обяд в р-т Алма Матер

14.15-15.45 – Естетика и литература

 • проф. дфн Иванка Стъпова (ИИОЗ, БАН) – Мотиви от трансформациите на двойника
 • доц. д-р Емил Димитров (ИЛ, БАН) – Името на героя: случаят Инсаров
 • Стефан Иванов (докторант по Естетика, СУ) – Какво е персифедрон?

16.00-17.30 – Естетика, изкуства, антропология

 •  д-р Андрей Лешков (ИИОЗ, БАН) – Звукът като смисъл
 • д-р Петър Пламенов (СУ) – Selfie и изкуството на автопортрета
 • Вихрен Митев (докторант по Философска антропология, СУ) – Исак Паси като антрополог

interior with brick wall

Aisthetikos

Философски четения в памет на проф. Исак Паси.

Време: 13 март 2015 г.

Място: зала 1 в Ректората на СУ “Свети Климент Охридски”.